Lord of the Rings
Print deze pagina

Ridders in Lord of the Rings Lord of the Rings is een absolute filmhit. En hoewel Artur en zijn ridders geen directe rol spelen in deze film, zijn er wel belangrijke motieven uit de Arturliteratuur in verwerkt. Zo is de hele filmcyclus gebaseerd op een zoektocht naar een ring waar onder andere Frodo aan deelneemt. Ook de Arturridders trokken er op uit in hun queeste, vaak een kostbaar voorwerp. Walewein bijvoorbeeld gaat in de Roman van Walewein achter een kostbaar schaakbord aan. In de film rollen de speurders naar de ring van het ene avontuur in het andere en moeten ze in de andere wereld - gesymboliseerd door bergen, bossen, rivieren - heel wat moeilijkheden overwinnen. Ook de ridders van Artur verlieten het veilige rijk en komen tijdens hun queeste in een andere, gevaarlijke wereld waar andere wetten gelden dan in het rijk van Artur. Het schaakbord voerde Walewein zelfs helemaal naar Indië. En hoe link de queeste ook was, er de brui aan geven was ondenkbaar. Want pas als de tocht was volbracht, herstelde de ideale situatie aan Arturs hof zich. Ook dat motief is aanwijsbaar in Lord of the Rings; alleen als de ring gevonden wordt, komt er een eind aan de duistere tijden.

Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243