Opdrachten hoofdstuk 1
Print deze pagina
  1. Bij geschiedenis heb je les gehad over de Middeleeuwen. Schrijf in trefwoorden op wat je nog weet van de Middeleeuwen.


  2. Zoek op wat de drie voornaamste verschillen zijn tussen Karel- en Arturromans. Maak hierbij gebruik van je literatuurboek of bijvoorbeeld van het hoofdstuk ridderliteratuur op Internet.


  3. Vertaal de eerste 25 verzen van de Arturroman Ridder metter mouwen in het Nederlands.

Je kunt nu hoofdstuk 2 lezen.

Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243